மரங்களை வெட்டாதீர்!

Saturday, March 14, 2009மரங்களை வெட்டாதீர்!
மரங்களை நேசிக்கிறேன்,
மனிதர்களைக் காட்டிலும் பிரியமாய்.

0 கருத்துகள்:

Post a Comment